• Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(44)/2021, dodano 25 sierpnia 2021.

Podstawy prawne reprezentowania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sferze stosunków cywilnoprawnych

Mariusz Rypina, Marek Wierzbowski
(inne teksty tego autora)

11 T. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 920.

12 T. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713.

13 T. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1464.

14 Dz.U. Nr 25, poz. 253 ze zm.

15 Por. R. Rychter, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz do art. 18a, LEX/el. 2019 czy też W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz do art. 18a, Lex.

16 W. Maciejko, P. Zaborniak, op. cit.

17 P. Drembkowski (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz do art. 46, Legalis.

18 Legalis.

19 Ibidem.

20 Legalis.

21 Por. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, komentarz do art. 98, Legalis.

22 T. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 735; dalej jako: ZasZarzMieniemPU lub ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym.

23 Legalis.

24 W. Maciejko, P. Zaborniak, op. cit.

25 Dz.U. z 2019 r. poz. 492.

26 Druk sejmowy nr 3053, Sejm VIII kadencji.

27 Dz.U. z 2019 r. poz. 492.

28 Por. A. Daszkiewicz, Zasady zarządzania mieniem państwowym, komentarz do art. 6, Lex.

29 Por. post. SN z 5.12.2010 r., I CSK 2/10.

30 Por. Ł. Węgrzynowski, Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz do art. 6, Legalis.

31 Tak F. Grzegorczyk, M. Wierzbowski (red.), Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz do art. 6, Lex.

Strona 8 z 8« Pierwsza...45678