• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(42)/2020, dodano 29 marca 2021.

Póki walczymy, jesteśmy zwycięzcami – czyli podsumowanie 2020 r.

20 Szczegóły sprawy w jęz. angielskim zob. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194853.

21 Zob. w jęz. angielskim, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202650.

22 Wyrok Wielkiej Izby ETPCz w jęz. angielskim zob. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80249.

23 Zob. w jęz. angielskim, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163113.

24 Wyrok ETPCz z 28.10.1999 r., skarga nr 28396/95.

25 Wyrok ETPCz z 13.11.2008 r., skargi nr 64119/00 i 76292/01.

26 Wyrok ETPCz z 26.2.2009 r., skarga nr 29492/05.

27 Wyrok TSUE z 8.6.2000 r., C-258/98.

28 Szczegóły sprawy w jęz. francuskim zob. na stronie ETPCz, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196215.

29 Szczegóły sprawy w jęz. francuskim zob. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202826.

30 Decyzja z 11.9.2007 r. w jęz. angielskim zob. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91560.

31 Decyzja z 11.12.2007 r. w jęz. francuskim zob. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84168.

32 Zob. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203246.

33 Zob. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204784.

34 Zob. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207116.

35 Wyrok Wielkiej Izby w jęz. angielskim zob. https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206582.

36 Opracował Bogdan Jędrys.

37 Opracował Kamil Jarocki.

38 Dz.U. z 2018 r. poz. 3.

39 T. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 154.

40 Opracował Bartłomiej Starosta.

41 Druk sejmowy nr 69, druk senacki nr 30.

42 Zob. https://sn.pl.

43 Zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0585&from=EN.

44 Postanowienie Sądu Dyscyplinarnego przy SA Łódź z 2.10.2020 r., ASD 5/19.

Strona 25 z 25« Pierwsza...10...2122232425