• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 10 stycznia 2023.

Rola sądów w przestrzeganiu prawa do rzetelnego procesu w postpandemicznej rzeczywistości

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

81 A. Machnikowska, Zasada, s. 114.

82 Post. SO w Poznaniu z 10.11.2020 r., XV Cz 759/20, w którym sąd zadał pytanie prawne do SN w sprawie III CZP 103/20; K. Markiewicz, Wpływ regulacji, s. 54.

83 Zob. Uzasadnienie projektu…, s. 8.

84 K. Gajda-Roszczynialska, Przebudowa wymiaru, s. 11–12.

85 Ibidem.

86 Zob. G. Borkowski, Marsz tysiąca Tóg 2 lata później, Kwartalnik Iustitia 2–3/2022.

87 Wyr. TK dotyczący zakazu legalnej aborcji, próba zorganizowania tzw. wyborów kopertowych, zakaz zgromadzeń.

88 Niestety nie brakowało też sytuacji, gdy sądy dezerterowały z badania legalności takich zmian – zob. post. SN z 29.4.2022 r., III CZP 77/22, gdzie SN odmówił podjęcia uchwały w sprawie dotyczącej zmiany składu sądu w trakcie postępowania odsyłając do TK mimo trwającego kryzysu konstytucyjnego.

89 Link medel, oraz A. Begier, A. Wypych-Knieć, Ł. Małecki-Tepicht, Sądownictwo w czasie COVID-19 – raport z badania oceny wpływu pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości w Polsce, Iustitia Raporty, Warszawa 2021.

90 F. Matos, Marsz tysiąca Tóg 2 lata później, Kwartalnik Iustitia 2–3/2022.

91 Post. SO w Poznaniu z 10.11.2020 r., XV Cz 759/20, w którym sąd zadał pytanie prawne do SN w sprawie III CZP 103/20.

92 Szerzej zob. A. Nylund, B. Krans, Conclusions on Civil Courts Coping with COVID 19, [w:] A. Nylund, B. Krans, Civil Courts Coping with COVID 19, Haga 2021, s. 215.

93 K. Gajda-Roszczynialska, Przebudowa…, s. 30–32.

Strona 10 z 10« Pierwsza...678910