• Varia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(51)/2023, dodano 11 lutego 2024.

Szacunki a dylematy ekonomiczne w rachunkowości

Zbigniew Luty
(inne teksty tego autora)

Estimates and dilemmas economic in accounting

Accounting estimates are required in Polish balance sheet law (Accounting Act) and in IFRS. The basic problems include:

1) difficulties in auditing financial statements in estimated areas;

2) the questionable reliability of estimated financial information;

3) questionable quality of expert opinions based on estimated data;

4) limited use of expert opinions that are ambiguous;

5) the need for periodic verification of estimated data, and therefore also of expert opinions.

Key words: accounting, financial audit, revaluation of assets

* Autor jest profesorem dr hab. inż. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

1 W. Gos, Szacunki jako parametr wartości aktywów i pasywów, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, pod red. B. Micherdy, Kraków 2007.

2 P. Zienuk, Wartości szacunkowe w teorii rachunkowości i w praktyce spółek giełdowych, Warszawa 2018.

3 M. Jędrzejczyk, Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne, Warszawa 2011.

Strona 7 z 7« Pierwsza...34567