• Varia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(51)/2023, dodano 11 lutego 2024.

Szacunki a dylematy ekonomiczne w rachunkowości

Zbigniew Luty
(inne teksty tego autora)

Na podstawie analiz aktów prawnych (tabela 1) oraz literatury, stwierdzam, że najczęściej szacowane są następujące pozycje dla spółek w kontynuacji działania:

1) rezerwy;

2) okresy użytkowania aktywów;

3) metody amortyzacji;

4) trwała utrata wartości środków trwałych;

5) utrata wartości aktywów trwałych;

6) aktualizacja należności;

7) podatek odroczony;

8) przychody odroczone;

9) bierne międzyokresowe rozliczenia;

10) wartość godziwa.

Spółki z zagrożoną kontynuacją działania lub spółki w restrukturyzacji lub upadłości mają inny zakres szacowanych wartości. Dodatkowo szacuje się:

1) możliwość powstania ujemnych kapitałów własnych;

2) poziom płynności finansowej (nie tylko realnej, ale także w przyszłości);

3) biznes plany działania (mające na celu wykazanie możliwości wyjścia z kłopotów finansowych);

4) wartość jednostki jako podmiotu (metody dochodowe, mnożnikowe, majątkowe, itp.).

Jak z powyższego wynika, istnieje wiele szacowanych pozycji, co czyni z szacunków istotne zagadnienie badawcze w rachunkowości, a jednocześnie problem dociekań eksperckich. Poniżej wskazuje się tylko trzy przykłady szacowania, które mogą być podstawą do powstania dylematów w wycenie w rachunkowości.

Strona 4 z 7« Pierwsza...23456...Ostatnia »