• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(17)/2014, dodano 11 listopada 2014.

Trzeba szukać porozumienia
z prof. Romanem Hauserem, Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa,
rozmawiają

Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński
(inne teksty tego autora)

B.P.: Czyli pozostawić nadzór ministra, ale go ograniczyć?

R.H.: Przy siatce sądownictwa powszechnego Pierwszy Prezes SN nie podołałby sprawowaniu nadzoru administracyjnego. Musiałby mieć gigantyczny mechanizm biurokratyczny. W Europie nie ma takiego rozwiązania. W sądownictwie administracyjnym było łatwiej ze względu na nieporównywalnie mniejszą jego skalę. Bardzo korzystna dla sądownictwa administracyjnego jest samodzielność budżetowa, która daje – tak jak Sądowi Najwyższemu i Trybunałowi Konstytucyjnemu – możliwość stworzenia takiego projektu budżetu, który gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie.

B.P.: Problem, który leży nam na sercu, który też „Iustitia” podnosiła od kilku lat, to kwestia dbałości o wizerunek sądów i sędziów. Dostrzegamy, że nie ma organu, który zajmowałby się kompleksowo wizerunkiem sądów i sędziów. Czy tu jest jakieś pole do działań dla Krajowej Rady Sądowniczej?

R.H.: Zacznę od tego, że udało nam sie namówić Panią Pierwszą Prezes SN i wystąpiliśmy razem w odpowiedzi na zarzuty prof. Balcerowicza2. Było to pierwsze nasze wystąpienie i chciałbym, aby w podobnych sytuacjach takich wystąpień było więcej, bo one wtedy są bardziej nośne. To jest jeden z kierunków, który będę rozwijał i który jest mi bliski. Opracowujemy koncepcję rozbudowania przy KRS zespołu medialnego i chcielibyśmy, żeby tu było centrum, gdzie rzecznicy prasowi poszczególnych sądów otrzymywaliby od nas sygnały, że do nas dotarły jakieś informacje i jeżeli sprawa ma charakter lokalny, to powinni to załatwić we własnym zakresie, a jeżeli problem ma wymiar szerszy, my to zrobimy. Musimy też ośmielić sędziów do kontaktu z mediami.

K.M.: Kwestia niezwykle ważna – reprezentacja sędziów. Czy istnieje potrzeba stworzenia jakiegoś centralnego organu samorządu sędziowskiego?

R.H.: Przy dobrym funkcjonowaniu KRS-u i organizacji stowarzyszeń sędziowskich, moim zdaniem, nie ma potrzeby tworzenia kolejnego organu.

* Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, prezes Śląskiego Oddziału SSP „Iustitia”.

** Sędzia Sądu Rejonowego Poznań–Stare Miasto w Poznaniu, prezes Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SSP „Iustitia”.

1 Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 13.2.2014 r. (Nr WOK 020-4/14) (druk senacki nr 535), dostępna na: http://krs.pl/pl.

2 Zob. Krytykując Temidę, prof. Balcerowicz nie ma racji, dostępne na: http://prawo.rp.pl/artykul/1126072.html

Strona 4 z 41234