• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(37)/2019, dodano 4 listopada 2019.

Akcja szkalowania sędziów zorganizowana w Ministerstwie Sprawiedliwości

W związku z tym Stowarzyszenie zażądało:

1)   powołania przez Sejm RP komisji śledczej w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za wyciek poufnych informacji dotyczących sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości, gdyż prokuratura jest bezpośrednio podporządkowana ministrowi sprawiedliwości, który może nie być zainteresowany wyjaśnieniem tej sprawy;

2)   przekazania przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu, tj. rzecznikowi dyscyplinarnemu przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wszczęcie postępowania bezpośrednio przez rzecznika dyscyplinarnego P. Schaba w świetle obowiązujących przepisów było nieuprawnione, ponadto w niniejszej sprawie zachodzi konflikt interesów z uwagi na powiązania personalne z byłym wiceministrem Łukaszem Piebiakiem;

3)   ustalenia, kto prowadzi na Twitterze profil @kastawatch, odpowiedzialny za zmasowaną akcję hejterską wobec sędziów krytycznych wobec tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości;

4)   ponownego rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości od stanowiska Prokuratora Generalnego;

5)   powołania Krajowej Rady Sądownictwa w sposób zgodny z Konstytucją RP6.

3. Apel „Iustitii” w związku z aferą hejterską

W związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości SSP „Iustitia” przyjęło stanowisko, w którym sprzeciwiło się określaniu ostatnio opisanej przez media afery związanej z Ministerstwem Sprawiedliwości mianem „kłótni między sędziami” i w ten sposób manipulowaniu faktami. Na przykładzie ostatnich wydarzeń widać wyraźnie, że władza polityczna próbuje używać sędziów do realizacji własnych planów politycznych; daje im stanowiska polityczne oraz wysokie wynagrodzenia, ale gdy owe plany nie wychodzą, władza przestaje uznawać ich za swoich urzędników, wraca do określenia „sędziowie” i obciąża ich całą odpowiedzialnością, pozbawiając w zasadzie możliwości kontynuacji kariery sędziowskiej. Ujawnione przez portal Onet.pl oraz inne media fakty świadczą o tym, że była to polityczna akcja wymierzona w sędziów broniących niezależności sądownictwa.

Akcja przeprowadzona przez władzę polityczną rękoma pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. Władzę, która za pomocą kłamstw, oszczerstw, hejtu i przekupstwa usiłuje zdusić wszelkie przejawy niezależności. Z ujawnionej korespondencji jasno wynika, że o dyskredytowaniu sędziego Piotra Gąciarka podsekretarz Łukasz Piebiak informował „szefa, żeby i on się ucieszył”. Sformułowanie to może sugerować, że o działalności pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości wiedział sam minister Zbigniew Ziobro. Stwierdzenie to jest tym bardziej uprawdopodobnione, że od wielu miesięcy prokuratura, na czele której stoi Z. Ziobro, dysponuje zabezpieczonymi nośnikami elektronicznymi zawierającymi upubliczniane obecnie, kompromitujące Ministerstwo ­Sprawiedliwości treści. Przez te miesiące minister Z. Ziobro nie wyciągał konsekwencji i nie piętnował podległych sobie osób, uwikłanych w ten hańbiący proceder. Podkreślamy, że wbrew sugestiom rzecznika rządu, żadna z tych osób nie jest członkiem naszego Stowarzyszenia. Przypomnieć należy, że Ł. Piebiak był przede wszystkim wysokim urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości, a w drugiej kolejności sędzią, który nie orzekał już od kilku lat; faktycznie zatem nie był on już częścią środowiska sędziowskiego, a politycznego. To również kierownictwo resortu wielokrotnie zapewniało o zaangażowaniu w tzw. reformowanie sądownictwa osób o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych i etycznych.

W stanowisku Stowarzyszenie zaapelowało do: sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, członków aktualnie funkcjonującej Krajowej Rady Sądownictwa, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, „przyfaksowanych” prezesów sądów, osób, które uzyskały wątpliwe prawnie nominacje sędziowskie, w szczególności do Sądu Najwyższego, w tym wszystkich nominowanych do Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz innych sędziów obsługujących aktualnie funkcjonującą Radę Sądownictwa i agendy ministerialne o refleksję nad tym, czy służą praworządnej Rzeczypospolitej, czy opowiadają się po stronie kreujących na polityczne zamówienie nienawiść do współobywateli oraz o rezygnację z zajmowanych stanowisk7.

4. Prezes K. Markiewicz dochodzi w sądzie ochrony dóbr osobistych

W dniu 2.10.2019 r. Prezes Krystian Markiewicz wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro oraz byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Łukaszowi Piebiakowi, sędziemu zatrudnionemu w MS Jakubowi Iwańcowi, b. Prezesowi Sądu Okręgowego w Gliwicach Arkadiuszowi Cichockiemu, byłemu dyrektorowi Wydziału Prawnego KRS Tomaszowi Szmydtowi oraz prezesowi Sądu Okręgowego w Rzeszowie i członkowi KRS Rafałowi Puchalskiemu. Prezes „Iustitii” K. Markiewicz domaga się od nich przekazania 50 tys. złotych na rzecz Fundacji Dom Sędziego Seniora oraz publikacji przeprosin w dziennikach „Rzeczpospolita” i „Gazeta Wyborcza” oraz telewizjach: TVN24, Polsat News oraz TVP Info. „Od miesiąca czekałem na reakcję Prokuratury i urzędów do tego powołanych. Wsłuchiwałem się w dalsze rozpowszechnianie kłamstw ze strony urzędników MS oraz kompletny brak wzięcia przez kogokolwiek odpowiedzialności za atak na mnie” – powiedział sędzia Krystian Markiewicz – „Niestety, nie doczekałem się. Pozywam urząd Ministra Sprawiedliwości, zajmowany przez Zbigniewa Ziobrę, za kompletny brak nadzoru nad kierowanym przez niego urzędem. Pod jego okiem działała zorganizowana grupa pracowników, którzy wynosili poufne informacje i wykorzystywali je do nękania mnie. Pełną odpowiedzialność za to co się dzieje w Ministerstwie ponosi Zbigniew Ziobro. Jeśli Pan Minister nie umie sam wyciągnąć wniosków ze swoich błędów, musi mu o tym przypomnieć niezależny Sąd”.

Poza przeprosinami Krystian Markiewicz żąda zakazania pozwanym rozpowszechniania informacji lub twierdzeń dotyczących jego życia prywatnego oraz rozpowszechniania nieprawdziwych twierdzeń na swój temat8.

„Iustitia” składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników Ministerstwa sprawiedliwości nękających sędziów.

Strona 3 z 1412345...10...Ostatnia »