• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(37)/2019, dodano 4 listopada 2019.

Akcja szkalowania sędziów zorganizowana w Ministerstwie Sprawiedliwości

5. „Iustitia” składa zawiadomienie do prokuratury

Zarząd SSP „Iustitia” skierował zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, dotyczące działania grupy przestępczej składającej się z osób związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości, Krajową Radą Sądownictwa i innymi urzędami państwowymi. „Iustitia” apeluje do wszystkich pokrzywdzonych o zgłaszanie się do prokuratury i dołączanie do zawiadomienia. „Kierowana przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę Prokuratura nie podejmuje z urzędu realnych czynności, zmierzających do wykrycia sprawców tego procederu. Zarząd SSP „Iustitia” był zmuszony złożyć formalne zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez członków tej grupy” – powiedział sędzia Jakub Kościerzyński, Przewodniczący Zespołu ds. Prawa Karnego SSP „Iustitia”. Wskazał on ponadto: „Z doniesień medialnych oraz własnych obserwacji wiemy, że w ramach Ministerstwa oraz innych urzędów centralnych działała zorganizowana grupa przestępcza, która wynosiła poufne informacje z resortu i wykorzystywała je do nękania sędziów Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tych działań tworzono także nieprawdziwe informacje, fałszywe dowody, które następnie były podstawą wszczynanych postępowań wyjaśniających lub dyscyplinarnych wobec sędziów.”9.

6. Stanowisko NRA w sprawie afery w Ministerstwie Sprawiedliwości

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę, w której zaapelowało do Premiera Rządu Polskiego, aby podjął działania wyjaśniające wobec osób z resortu sprawiedliwości, które były zaangażowane w kampanię oszczerstw wobec sędziów sprzeciwiających się zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Prezydium NRA wyraża stanowczą dezaprobatę wobec poczynań funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości i osób wspólnie z nimi działających, naruszających nie tylko dobra osobiste sędziów, ale godzących w podstawy demokratycznego państwa prawa. W uchwale Prezydium NRA stwierdza, że to zachowanie powinno spotkać się ze stanowczym sprzeciwem i pociągnięciem do odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych w tego typu haniebne działania10.

7. Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie działań przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniu 21.8.2019 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przyjęła stanowisko, w którym poinformowała, że z wielkim niepokojem i oburzeniem przyjęła publicznie dostępne informacje dotyczące działań wysokich urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz szerzenia w mediach społecznościowych nieprawdziwych i zniesławiających informacji na temat urzędujących sędziów. Tego rodzaju działanie stanowi, w przekonaniu ORA w Warszawie, poważną próbę naruszania zasady niezależności i niezawisłości sędziowskiej, chronionej przez Konstytucję RP. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wskazała, że oczekuje podjęcia właściwych działań przez organy państwowe i dogłębnego wyjaśnienia okoliczności tej bulwersującej sprawy, która uderza w zasady praworządności kraju11.

8. „Iustitia” prezentuje projekt ustawy zmierzającej do separacji sądów od polityków

Na zwołanej 28.8.2019 r. konferencji prasowej Zarząd SSP „Iustitia” wezwał wszystkich sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości do natychmiastowego powrotu do orzekania i zakończenia pracy dla polityków. Żąda także odebrania Ministrowi prawa mianowania prezesów sądów i wprowadzenia demokratycznej metody wyboru Krajowej Rady Sądownictwa przez ogół sędziów. Sędziowie z „Iustitii” postulują także, aby prezesi byli wybierani w swoim sądzie i akceptowani przez Nową KRS. Wszystko to zawiera projekt ustawy, który dziś został rozesłany do wszystkich Klubów Parlamentarnych.

W projekcie ustawy przewidziano także niezależnych od polityków rzeczników dyscyplinarnych. Etyka sędziego, rzetelność wykonywania pracy i standardy pracy dla społeczeństwa powinny być podstawą funkcjonowania takiej Izby. Sędziowie obecnie zatrudnieni w Ministerstwie Sprawiedliwości zostali wezwani kilka dni temu w uchwale „Iustitii” do powrotu do pracy najpóźniej w ciągu 3 miesięcy. Projekt ustawy przewiduje, że będą musieli zdecydować, czy będą urzędnikami, czy sędziami, którzy wrócą do swoich sądów. Jeśli chodzi o panów: Ł. Piebiaka, J. Iwańca i innych ujawnionych przez demokratyczne media wzywano do niezależnych postępowań dyscyplinarnych i wyciągnięcia wobec tych osób wszystkich konsekwencji. Bycie sędzią to najwyższe wyróżnienie, ale także zobowiązanie do bycia przykładem dla obywateli. Wynoszenie poufnych dokumentów, organizacja akcji nękania sędziów i obywateli to standardy karygodne i znane jedynie w świecie polityki. Nigdy w Europie podobne przypadki nie zaistniały w przypadku sędziów12.

Strona 4 z 14« Pierwsza...23456...10...Ostatnia »