Marek Przysucha

  • Regulamin wbrew Konstytucji
  • Niniejszy artykuł zawiera uwagi krytyczne do wydanego przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych1. Jak wynika z przedstawionej analizy, wykracza on poza upoważnienie ustawowe oraz w sposób nieuprawniony ingeruje w ustrój sądów oraz sędziowską niezawisłość, … Czytaj dalej

  • Czy sędzia może podlegać ocenom okresowym?
  • Na temat ocen okresowych sędziów wypowiedziano wiele słów i przedstawiono wiele argumentów, ale pominięto kwestie fundamentalne. Pierwotne pytanie powinno brzmieć: czy wprowadzenie systemu okresowych ocen sędziów na warunkach projektu1 jest zgodne z Konstytucją? [hidepost=1] Wprowadzenie Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, … Czytaj dalej