IUSTITIA 3(5)/2011

Temat numeru

 • Dlaczego kodyfikacja ustroju władzy sądowniczej?
 • Krystian Markiewicz
 • Wydawałoby się, że truizmem jest stwierdzenie, że w  Polsce istnieje trójpodział władzy. Zasada ta jest wyrażona w  art.  10 Konstytucji. Z  unormowania tego wynika, że władza sądownicza przynajmniej formalnie jest równorzędna z  władzą ustawodawczą i  wykonawczą. Konstytucja stanowi również, że sądy i  trybunały są władzą odrębną i  niezależną (art. 173 Konstytucji). czytaj dalej
 • Rola Sądu Najwyższego w systemie sądów powszechnych
 • Tadeusz Ereciński
 • Konstytucja z 1997 r. przyjęła trójpodział władz oraz zasadę równoważenia się władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz przewidziała konieczność ich współdziałania. Teoretycznie żaden z organów państwa, należący do jednej z trzech władz, nie jest organem zwierzchnim wobec organu innej władzy. Każda władza ma wyznaczony przez Konstytucję zakres swych kompetencji, a kompetencje zakreślono tak, że trzy władze wzajemnie powinny się kontrolować. Konstytucjonaliści mówią także o wymaganiu równowagi, które sprowadza się do zakazu jednostronnego uzależnienia jednej władzy od drugiej. czytaj dalej
 • Kwestia zasadności odrębnej regulacji ustroju sądów administracyjnych w Polsce
 • Andrzej Skoczylas
 • Wydawałoby się, że truizmem jest stwierdzenie, że w Polsce istnieje trójpodział władzy. Zasada ta jest wyrażona w art. 10 Konstytucji. Z unormowania tego wynika, że władza sądownicza przynajmniej formalnie jest równorzędna z władzą ustawodawczą i wykonawczą. Konstytucja stanowi również, że sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną (art. 173 Konstytucji). czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Przedstawicielki „Iustitii” w Neapolu i Amsterdamie
  • czytaj dalej
  • Rezolucja tymczasowa Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykonywania przez Polskę wyroków ETPCz
  • czytaj dalej
  • Obradujący w Warszawie sędziowie z „Iustitii” poparli projekty ustaw przywracających praworządność
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria