• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

Forum Konsumenckie przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

51 P. Księżak [w:] K. Osajda (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, t. IIIA, Warszawa 2017, art. 410, s. 58–68.

52 Wyrok TSUE z 27.6.2000 r., Océano Grupo Editorial, C-240/98 do C-244/98, ECLI:EU:C:2000:346.

53 Zob. https://wyborcza.biz/pieniadzeekstra/7,134263,25664722,nielatwa-droga-do-odzyskania-pieniedzy-frankowicze-maja-pod.html. Obstruk­cja banków dotyczy przede wszystkim manipulacji w zakresie przeciągania postępowania, utrudniania pracy biegłemu, odmawianie informacji i danych żądanych przez biegłego, niedotrzymywanie zobowiązań dowodowych podejmowanych wobec sądu, itp.

54 Z tego punktu widzenia zasługuje na uwagę zabezpieczenie powództwa (postanowienie nieprawomocne) SO sygn. akt XXV C 355/18, który zawiesił na czas trwania procesu sanującego umowę obowiązek spłaty kredytu; https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1427471, zabezpieczenie-roszczenia-frankowicze-raty-kredytu-zla-sytuacja-finansowa-banku.html (dostęp 25.6.2020 r.).

55 Wyrok TSUE z 30.4.2019 r., Kásler i Káslerné Rábai, C-26/13, ECLI: EU:C:2014:282, pkt 84.

56 P. Księżak [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. IIIA, Warszawa 2017, art. 405, s. 168–169.

57 A. Ohanowicz, Bezpodstawne wzbogacenie [w:] Wybór prac, wstęp Z. Radwański, oprac. A. Gulczyński, 2007, s. 972.

58 J. Pisuliński, Dyrektywa nie przystaje do umów długoterminowych, Poradnik Frankowicza, finansowany przez ZBP, dodatek do DGP, 19.5.2010 r.

59 Tak Rzecznik Finansowy w stanowisku z 23.12.2019 r. SN w wyroku z 11.12.2019 r., V CSK 382/18, Legalis, o czym krytycznie A. Wiewiórowska-Domagalska, Wyrok SN ws. frankowiczów pełen paradoksów, „Rzeczpospolita”, 20.5.2020 r., https://rp.pl/Nieruchomosci/305209991-Wyrok-SN-ws-frankowiczow-pelen-paradoksow.html (dostęp 19.6.2010 r.).

60 P. Mostowik [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań. Część ogólna, t. VI, Warszawa 2014, s. 287–288; E. Łętowska, Bezpodstawne wzbogacenie, Warszawa 2000, s. 137–138.

61 Wyrok TSUE z 4.6.2010 r., Leonhard, C-301/18, ECLI:EU:C:2020:427.

62 Czego, co do zasady, J. Pisuliński dostrzega – por. jego krytyczna argumentacja w kwestii acquis na tle dyrektywy 93/13.

63 Wyrok TSUE z 30.4.2014 r., Árpád Kásler, C-26/13, ECLI:EU: C:2014:282, pkt 83–85.

Strona 25 z 28« Pierwsza...1020...2324252627...Ostatnia »