dr hab. prof. UŚ Jacek Barcik

  • Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów w standardach Komisji Weneckiej Rady Europy
  • Artykuł podejmuje problematykę standardów postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów, jakimi posługuje się Komisja Wenecka Rady Europy. Rekonstrukcja powyższych standardów wymaga skupienia się kolejno na zagadnieniach: definicji przewinień służbowych, rodzaju i proporcjonalności stosowanych sankcji dyscyplinarnych, materialnych i proceduralnych aspektach postępowania dyscyplinarnego. [hidepost] … Czytaj dalej

  • Sędzia polski wobec europejskiego nakazu ochrony
  • Wokanda luksemburska W niniejszym artykule przedstawiono rolę sędziego polskiego w procedurze związanej z wydawaniem i wykonywaniem europejskiego nakazu ochrony1. Omówiono genezę, cel i mechanizm działania ENO, a także najważniejsze założenia wiążącej się z nim nowelizacji Kodeksu postępowania karnego w zakresie … Czytaj dalej

  • Kobiety jako sędziowie a ETPCz
  • Artykuł podejmuje problematykę udziału kobiet w sprawowaniu władzy sądowniczej w kontekście działalności ETPCz. Na powyższe zagadnienie składają się dwa wątki rozważań: pierwszy, związany z kwestią udziału kobiet w składzie samego ETPCz i drugi, dotyczący spraw na wokandzie ETPCz, odnoszących się … Czytaj dalej

  • Wyłączenie sędziego w orzecznictwie ETPCz w świetle spraw polskich
  • W artykule przedstawiono problematykę wyłączenia sędziego w świetle orzecznictwa ETPCz w sprawach przeciwko Polsce. Omówiono cel instytucji wyłączenia, zaprezentowano statystyki spraw, w których stroną pozostawała RP, oraz dokonano analizy wybranych orzeczeń ETPCz. [hidepost] Wprowadzenie Problematyki wyłączenia sędziego z postępowania dotyczy … Czytaj dalej